Brand og sod-skade

Vores skadeservice afdeling rydder op og gør rent når en brand har hærget. Vi klarer hele processen fra første afsikring af bygningen til den afsluttende lugt-sanering.
Vi har døgnvagt og akuttjeneste – og vi kan være hos dem indenfor 30 minutter.
Sod-skaderne håndterer vi med stor professionalisme, således at overfladerne rengøres mest effektivt og lugtgener fjernes hurtigst muligt. Dette udføres via vores specielle materialer og kemi, som effektivt klarer opgaven.
Lugt-sanering er et af vores specialer. Vi bruger forskelle lugt-saneringsmetoder alt efter bygningens konstruktion, inventaret m.v.
Skade på inventar og løsøre bringer vi til vores servicecentre, hvor alle dele håndteres med største forsigtighed.

Vand og fugtskade

Arctic Cleaning Services har mere end 20 års erfaring med håndtering af vandskader.
Vi rykker ud døgnet rundt, året rundt for at begrænse skader som følge af bl.a. smeltevand, rørsprængning og kloakoverløb – ring til døgnvagt på 555515 Vand og fugt kan gøre stor skade på bygninger og indbo. Det er derfor vigtigt, at få iværksat den rigtige indsats hurtigt. Det begrænser følgeskaderne og afkorter skadesforløbet, ligesom det sænker den samlede omkostning for kunden.
Vi er specialister i opsugning af vand, efterfølgende rengøring, affugtning og desinficering efter urent vand. Dette kan være et alvorligt problem, da der kan forekomme kolibakterier i kloakvand.
For at begrænse skader på indbo, opmagasinerer vi løsøre i det omfang, det er nødvendigt, for at undgå det tager yderligere skade. Alle effekter opbevares hos os med største omhu og sikkerhed, indtil forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb. Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet, kan også være en løsning i nogle situationer.

Ved en akut vandskade gør vi følgende:

Fjerner vandet således det ikke gør yderligere skade på bygning
Fjerner indbo, for at minimere skaderne
Fjerner tæpper, løse gulve da de holder på fugten
opskæring af gipsvægge og fjernelse af isoleringsmateriale
Affugtning igangsættes

Skimmelundersøgelse

Skimmelsanering

Olie og kemikalieskade

Skadedyrsbekæmpelse